Тент на лодку ВИЗА Тортилла-2 -267 см. Артикул: 1318